Chat whatsapp

De chat whatsapp van de kadebuurt is een initiatief van het wijkteam. Het idee is afgeleid van de buurt preventie apps. Helaas kan er via de buurtpreventie whatsapp alleen via de SAAR methode een melding worden gedaan en er is eigenlijk geen ruime te om met elkaar het een en ander te communiceren. De wijk chat whats-app wil hier deze mogelijkheid wel bieden zodat extra info over veiligheid of zaken die je wel belangrijk vind maar niet onder de SAAR methode vallen kunnen worden gedeeld. Uiteraard kan hier dan ook raad worden gevraagd aan je buurtgenoten en het wijkteam kan vragen stellen en zo de meningen van de wijk beter kan worden gepeild. Ook vragen over bv vermiste huis dieren kunnen hier worden gedaan.

Aanmelden via wijkteam@kadebuurt.nl of rechtstreeks via de beheerder van de groep