Het wijkteam

Wie zijn we:

  • We zijn gewoon buurtbewoners met enige betrokkenheid bij de buurt en onze leefomgeving.

Wat doen we:

  • Bewonersbelangen vertegenwoordigen of verdedigen richting de gemeente en Initiatieven steunen of inzetten voor het verbeteren van de wijk. Hierbij kun je denken aan verkeer, overlast, veiligheid en maatschappelijke zaken.

Waarom is het wijkteam speciaal?

  • Het door de gemeente aan het wijkteam toegekende informatie-, advies- en participatierecht.

Wat zijn we niet:

  • Hoewel we een kleine vergoeding krijgen vanuit de gemeente zijn we geen deel van de gemeente. Tevens zijn we ook geen maatschappelijke instelling.

De onderwerpen die nu onze aandacht nodig hebben zijn:

  • Verkeer in en om de wijk
  • Bewoners netwerk
  • Voortbestaan buurthuis
  • Parkeren in de wijk
  • Nieuwsbrief
  • Kinderwerk