Buurtwhatsapp preventie

Het wijkteam is beheerder van de buurtpreventie WhatsApp groep van de kadebuurt deze WhatsApp groep is een samenwerkingsverband met gemeente en de wijkagent. De groep is bedoelt om snel verdachte situaties te delen en van de wijk met elkaar een veiliger plek te maken.

Maar om deze groep effectief te laten werken zijn er aan deze whatsapp groep regels verbonden.
Deze whatsApp groep is een stille groep en het is de bedoeling dat er alleen mendingen volgens de SAAR methode worden gedaan hiermee wordt voorkomen dat het chat groep wordt en deze op dempen wordt gezet. Voor andere zaken maak gebruik van wijk-chat whatsApp, facebook pagina van de kadebuurt of Nextdoor kadebuurt. Maar nogmaals alleen volgens de SAAR methode.

Aan melden kan via:
Wbap.kadegouda@gmail.com of een berichtje rechtstreeks naar de beheerder.
Deze kun je vinden onder groepsinformatie en dan staat achter een van de leden beheerder. Graag je email en je naam en je adres vermelden. Tevens zij er nog stikkers te verkrijgen laat het even weten